Our Forest in Numbers – with Busi Taki.

Busi Taki – Episode 6 Series 03 Our Forest in Numbers

NL:

In deze aflevering kijken we naar dataverzameling. Het blijkt dat moderne technologie en satellieten het verzamelen van data een stuk makkelijker hebben gemaakt. Toch zijn er wat uitdagingen. Christio gaat daarom in gesprek met bosbouwer Giani Razab-Sekh. Naast zijn werkzaamheden als bosbouwer is Giani ook wetenschapper en deelt zijn verzamelde data met ons. We kijken mee met Ilgia Hoepel die werkzaam is bij de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht. Ze laat zien hoe de data verzameld en geïnterpreteerd kan worden, en toegankelijk is voor het algemene publiek. In de Satelligence Update vertelt Sake Alkema de laatste stand van zaken met behulp van satellietbeelden.

EN:

In this episode we look at data collection. Modern technology and satellites have made collecting data a lot easier. However, there are some challenges. Christio interviews forester Giani Razab-Sekh. In addition to his work as a forester, Giani is also a scientist and shares his collected data with us. Ilgia Hoepel, who works at the Foundation for Forest Management and Production Control, shows how data can be collected and interpreted, and how it is accessible to the general public. In the Satelligence Update, Sake Alkema shares the latest information about forestry in Suriname, using satellite images.

About Busi Taki

NL:

Busi Taki is een webserie die als doel heeft het bewustzijn, omtrent het belang van het Surinaamse bos voor Suriname en de rest van de wereld, te vergroten. In elke aflevering komt er een ander thema aan bod en gaat Christio Wijnhard, presentator, in gesprek met verschillende experts over milieu gerelateerde onderwerpen. Aan bod komen, bijvoorbeeld, de impact van klimaatverandering op cultureel erfgoed, het belang van inheems leiderschap voor de natuur en welke maatregelen er genomen kunnen worden om Suriname te ontwikkelen in harmonie met de natuur.

EN:

Busi Taki is a web series that aims to increase awareness about the importance of the Surinamese forest for Suriname and the rest of the world. In each episode a different theme is discussed and Christio Wijnhard, presenter, talks with various experts about environmental topics. For example, the impact of climate change on cultural heritage, the importance of indigenous leadership for nature and the possible measures needed to develop Suriname in harmony with nature are discussed.