Environmental impact of mercury use in the gold mining sector – with Busi Taki.

Busi Taki – Episode 6 Series 03: Mercury vs the Environment

NL:

In deze aflevering onderzoekt Christio Wijnhard de impact van kwikgebruik, in de goudmijnsector, op het milieu. We nemen een kijkje in een Small Scale Gold Mine en krijgen er een rondleiding van Johannes Abielie, de coördinator van het Mercury Phase Out Project. Dit project wordt zowel in Suriname als Guyana en Frans-Guyana uitgevoerd en heeft als doel het gebruik van kwik in eerste instantie te verminderen en uiteindelijk helemaal uit te faseren. Tevens kijken we naar de Top 5 van kwik uitstoters in Suriname. In de Satelligence Update zien we, met behulp van Sake Alkema, hoe de kleinschalige goudsector ook invloed heeft op de waterwegen in Suriname.

EN:

In this episode, Christio explores the impact of mercury use, in the gold mining sector, on the environment. We take a look inside a Small-Scale Gold Mine and are given a tour by Johannes Abielie, the coordinator of the Mercury Phase Out Project. This project is being carried out in Suriname, as well as Guyana and French Guiana, and aims to, initially, reduce the use of mercury and eventually phase it out completely. We also look at the Top 5 of mercury emitters in Suriname. In the Satelligence Update we see, with the help of Sake Alkema, how small-scale goldmining also affects the waterways in Suriname.

About Busi Taki

NL:

Busi Taki is een webserie die als doel heeft het bewustzijn, omtrent het belang van het Surinaamse bos voor Suriname en de rest van de wereld, te vergroten. In elke aflevering komt er een ander thema aan bod en gaat Christio Wijnhard, presentator, in gesprek met verschillende experts over milieu gerelateerde onderwerpen. Aan bod komen, bijvoorbeeld, de impact van klimaatverandering op cultureel erfgoed, het belang van inheems leiderschap voor de natuur en welke maatregelen er genomen kunnen worden om Suriname te ontwikkelen in harmonie met de natuur.

EN:

Busi Taki is a web series that aims to increase awareness about the importance of the Surinamese forest for Suriname and the rest of the world. In each episode a different theme is discussed and Christio Wijnhard, presenter, talks with various experts about environmental topics. For example, the impact of climate change on cultural heritage, the importance of indigenous leadership for nature and the possible measures needed to develop Suriname in harmony with nature are discussed.